Lịch công tác
Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
Thứ 2
20/09/2021
14:30Làm việc với cơ sở chế biến hải sản tẩm ướp14/GM-ĐLNđ/c PCT KT, các thành viên theo QĐ số 2595/QĐ-UBND của UBND huyện (Tổ 2)Trụ sở TCD huyện
Thứ 2
20/09/2021
07:00 Họp Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9137/gm-ubndCT UBND huyện, đại diện TTHĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các PCT UBND huyện, Trưởng các tổ chức đoàn thể huyện; thành viên UBND huyện; Chánh Thanh tra, Trưởng các đơn vị trực thuộc UBND huyện; Phó Chánh VP HT. Tầng 3
Thứ 2
20/09/2021
14:00Thường trực Huyện ủy giao ban định kỳ để triển khai một số nội dung quan trọng trong thời gian tới436/GM-HUĐ/c Chủ tịch UBND huyệnHT. Huyện ủy
Thứ 2
20/09/2021
14:00Hội nghị TXCT và lấy ý kiến góp ý xây dựng pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng135/GM-ĐBQHPCT VX, phòng NVHT. Tầng 4, VP ub tỉnh
Thứ 3
21/09/2021
07:30Làm việc với SởTư pháp về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp338/GM-HĐNDĐ/c Chủ tịch UBND huyệnTầng 4, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh
Thứ 3
21/09/2021
07:30Tham dự công bố quyết định thanh tra652/tb-ubndĐ/c Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Việt Cường, PCT UBND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấnHT. Tầng 3
Thứ 3
21/09/2021
14:30Kiểm tra, làm việc về đề nghị đầu tư dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Khu dân cư nông thôn mới thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà307/gm-skhđtđ/c Chủ tịch UBND huyện; các phòng: TC, TN, KTHTThôn Yên Thọ, xã Hộ Độ
Thứ 3
21/09/2021
14:00Thường trực Huyện ủy tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung chuẩn bị cho hội nghị tổng kết, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện439/GM-HUđ/c An, PCT UBND huyện - CVP NTM, đ/c Cường, PCT UBND huyện; phòng TCHT. Huyện ủy
Thứ 4
22/09/2021
14:00 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III năm 2021; bàn một số nội dung về công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 437/GM-HUĐ/c Chủ tịch UBND huyện; đ/c Vượng PCT HĐND; các PCT UBND; CVPHT. Huyện ủy
Thứ 4
22/09/2021
07:30Đại hội đại biểu Hội NCT huyện Lộc HàGM Hội NCTđ/c PCT VX, các phòng NV, YT; đ/c Yên TTVH; đ/c Minh LĐHT. Trung tâm
Thứ 6
24/09/2021
14:00Về việc mở lại phiên tòa dân sự sơ thẩm29/2021/TAPhòng TNMTTòa án tỉnh