Lịch công tác
Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
Thứ 2
06/12/2021
08:00Triệu tập kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh412/TB-HĐNDĐ/c Chủ tịch UBND huyệnHội trường tầng 1, UBND tỉnh (01 buổi)
Thứ 2
06/12/2021
08:00Làm việc với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự về nội dung trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh497/GM-HĐNDĐ/c Chủ tịch UBND huyệnHT. Tầng 4, VP Đoàn ĐBQH
Thứ 2
06/12/2021
08:00Tiếp công dân định kỳ tháng 12892/tb-ubndđ/c Hùng Chủ tịch UBND huyện; đ/c An PCT UBND huyện; các phòng, ngành: TT, TP , TN, TC, KTHT, LĐ, NN, VPĐK, BQCCN, GPMB, CA, VP, TTVHTrụ sở TCD huyện
Thứ 2
06/12/2021
16:00Làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung650/gm-ubndĐ/c Chủ tịch UBND huyệnHọp trực tuyến qua phần mềm Join Zoom Meeting. Thời gian kết nối bắt đầu từ 15 giờ 45 phút, ngày 06/12/2021.
Thứ 3
07/12/2021
07:30 Họp thẩm tra các báo cáo, đề ánh trình họp thứ 4, HĐND huyện (cả ngày)21/gm-bktxhĐại diện TTHĐND huyện; Ban KTXH; đại diện TT UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế; các phòng, ngành, đơn vị: LĐ, GD, YT, VH, TN, TC, KTHT, NN, NTM, BVĐK, GPMB, BQLDAHT. Tầng 3, UBND huyện
Thứ 3
07/12/2021
07:45Họp Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh214/GM-LMHTXĐ/c An PCT UBND huyệnTrung tâm Công báo tỉnh
Thứ 3
07/12/2021
08:00 Họp nghe báo cáo và góp ý dự thảo “Đề án Xây dựng trường mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn quốc gia651/GM-UBNDĐ/c Cường PCT UBND huyện; phòng GDubnd tỉnh
Thứ 3
07/12/2021
14:30 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện tổ chức họp tổng kết kết quả hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và xét thi đua khen thưởng 562-GM/HUđ/c Chủ tịch UBND huyện; PCT HĐND huyện; các PCT UBND huyện; CVPHT. Huyện ủy
Thứ 3
07/12/2021
14:00Tổ chức lấy ý kiến đồ án QH khu dân cư xã Thạch KIm928/TB-UBNDđ/c Chủ tịch UBND huyện; các phòng: TN, NN, TTVHXã Thạch Kim
Thứ 4
08/12/2021
13:30Mời tham gia họp trực tuyến để thống nhất kết quả thẩm định chỉ số CCHC năm 2021927/TB-UBNDĐ/c Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và CC phụ trách CCHC các phòng: NV, TC, TP, VH, VP; Giám đốc TTHCCTrực tuyến qua phần mềm zoom
Thứ 5
09/12/2021
14:00Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND huyện16/GM-BPCĐại diện TTHĐND huyện; Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện TTUBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Ban KTXH; đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: TP, NV, TT, Ban TCD, TTHCCHT. Tầng 3, UBND huyện
Thứ 5
09/12/2021
08:00Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.563-GM/HUcác đ/c UVBCH Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các phòng chuyên mônHT. Tầng 3, UBND huyện (các đại biểu có mặt trước 15p để ổn định tổ chức)
Thứ 5
09/12/2021
14:00Họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII516/GM-HĐNDĐ/c Chủ tịch UBND huyệnTầng 5, ubnd tỉnh
Thứ 5
09/12/2021
14:00Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị bình xét thi đua, khen thưởng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 202190-ĐU/QSĐ/c Chủ tịch UBND huyệnHT. Tầng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Thứ 6
10/12/2021
07:30Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND huyện16/GM-BPCĐại diện TTHĐND huyện; Ban Pháp chế; đại diện TT UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Ban KTXH; các phòng, ngành, đơn vị: QS, CA, Đồn BP, VKS, Tòa án, Chi cục THAHT. Tầng 3, UBND huyện
Thứ 6
10/12/2021
08:00Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc với Lãnh đạo Công an tỉnh để triển khai một số nội dung quan trọng trên địa bàn trong thời gian tới561-gm/huđ/c Hùng - Chủ tịch UBND huyện; đ/c Cường- PCT UBND huyện; Trưởng phòng TNMTHT. Huyện ủy
Thứ 6
10/12/2021
07:30Tổ chức khai mạc và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự03/gm-hđnvqsĐ/c Chủ tịch UBND huyện; CVP; Thành viên HĐNVQS huyện; TTVHBCHQS huyện
Thứ 7
11/12/2021
08:00Thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh04/gm-tđbcác vị đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà; Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Lộc Hà; Thường trực HU, TTHĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng các phòng, đơn vị: HT. Tầng 3, UBND huyện