Lịch công tác
Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
Thứ 2
10/08/2020
15:00Họp Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dânUB tỉnhPCT(VXHT. UB tỉnh
Thứ 4
12/08/2020
08:00Tham dự Hội nghị công bố kết quả kiểm toán ngân sách địa phƣơng năm 2019UB tỉnhCT, Trưởng phòng TC-KHHT. UB tỉnh
Thứ 5
13/08/2020
14:00Kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Sở, ban, ngành, địa phươngUB tỉnhCT, phòng TCKH, Ban AHT. Tầng 3, UBND huyện
Thứ 6
14/08/2020
07:30Làm việc với Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP và Kiểm tra thực tế địa điểm một số hồ thủy lợi dự kiến khảo sát, nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ khai thác tiềm năng thủy điện sẵn có từ các hồ chứa thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh Sở KHĐTPCT(KT), các phòng: KTHT, TCKH, NN, TNMTSở KHĐT