Lịch công tác
Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
Thứ 2
12/04/2021
08:00 Họp Đoàn liên ngành kiểm tra, xác minh nguồn gốc hải sản tẩm ướp64/GM-UBNDPCTKT, các phòng: Tp, NN, Thanh tra,TNMT, TTUD, KTHTHT tầng 3
Thứ 3
13/04/2021
14:00Sở TNMT tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải của một số CCN trên địa bàn tỉnh132/GM-STNPCT(KT), các phòng: TN, KTHT, Ban QLCCNCCN Thạch Kim
Thứ 3
13/04/2021
14:00 Mời hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, kinh tế số trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 31/gm-snnpct(kt), phòng nn, trung tâm ỨDKS. Saling
Thứ 3
13/04/2021
14:00Họp triển khai công tác chuẩn bị Lễ hội Du lịch biển năm 202166/GM-UBNDPCTVX, các phòng: VHTT, KTHT, NN, TCKH, TNMT, Y tế, VP, NTM, Cụm CN, TTVH, HT tầng 3
Thứ 4
14/04/2021
14:00 126 Họp rà soát tiến độ dự án Ả rập và BIIG2 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng – công nghiệp làm chủ đầu tư 126/GM-UBTPCT(KTUB tỉnh
Thứ 4
14/04/2021
07:00Giấy mời tham dự Lễ hội truyên thống Chùa chân tiênCT, PNV, PVHTTChùa Chân Tiên
Thứ 4
14/04/2021
07:30 Giấy mời họp tiểu ban phục vụ UBBC huyện24/GM-UBBCĐại diện TTBCDDBC huyện, CT, các thành viên Tiểu ban phuvj vụ bầu cử huyện( theo QĐ 488)HT tầng 3
Thứ 4
14/04/2021
07:30Về việc Tập huấn hướng dẫn chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM67/GM-UBNDCT, PCTKT, KTHT, NN, TNMT, TCKH, NTMHT trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Thứ 4
14/04/2021
14:00 Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/WT02/gm-ttlhPCT(VXNVH thị trấn Lộc Hà
Thứ 7
17/04/2021
08:00Hội thảo và toạ đàm phục vụ soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam 36/GM-BCHBĐBPPhòng Tư phápBCH Bộ đội Biên phòng tỉnh