Lịch công tác
Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
Thứ 2
10/06/2024
08:00Họp Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã04gm-hđklđ/c Cường PCT UBND huyện; các thành viên HĐKL; Phòng họp tầng 5, Cơ quan UBND huyện
Thứ 2
10/06/2024
08:00Tham dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2023TB: 376/ubndĐc Nguyễn Việt Hùng CT, các thành viên theo QĐ 4006, các xã, TTVHHT tầng 3
Thứ 2
10/06/2024
14:30 GIẤY MỜI Họp thảo luận một số nội dung liên quan phương án xử lý trụ sở, tài sản công tại ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 136/gm-stcđ/c An Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng TCKHPhòng họp số 01- Tầng 02, Sở Tài chính (Địa chỉ: Số 01, đường Cao Thắng, thành phố Hà Tĩnh).
Thứ 2
10/06/2024
15:00Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạoUBND tỉnhĐ/c Cường Phó Chủ tịch UBND huyện (đ/c Quang lái xeHT. UB tỉnh
Thứ 3
11/06/2024
14:00Họp nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Bình An, giai đoạn 2024 - 203001/gm-hđtdqhPhó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Văn An, (mời Chủ trì); - Các thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện); - Các thành viên Tổ tham mưu thẩm định (theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTĐ ngày 29/7/2021 của Hội đồng thẩm định); - Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Công an huyện; - Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự huyện.HT. Tầng 3
Thứ 3
11/06/2024
14:30 Mời duyệt đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện (chiều thứ 3 ngày 11/6/2024) 2471-gm/huđ/c Hùng Chủ tịch UBND huyện; đ/c Cường PCT UBND huyện; Trưởng các phòng: NV, TC, VHHT. Cơ quan Huyện uỷ
Thứ 3
11/06/2024
07:00Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền thuộc cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (thuộc Tiểu Dự án giảm nghèo thông tin) các xã: Phù Lưu, Ích Hậu, Hồng Lộc, Tân Lộc, Bình An, Thị trấnGM: 97/UBNDĐc Nguyễn Việt Cường PCT, phòng VHTT, TTVH, các xã HT Trung tâm
Thứ 3
11/06/2024
14:30v họp xử lý đề xuất của Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green 28/gm-sctđ/c An PCT UBND huyện (đ/c Quang lái xe); phòng KTHTPhòng họp tầng 3, Sở Công Thương (số 02, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh)
Thứ 3
11/06/2024
07:15 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm việc với các phòng, ban liên quan về “Công tác quản lý, quy hoạch thuỷ lợi; kết quả khai thác, sử dụng của hệ thống kênh trục Sông Nghèn và bất cập trong quá trình vận hành, đấu nối; chương trình hỗ trợ kênh mương nội đồng”.GM: 25/Ban KTXHĐc Lê Văn Vượng, Đc Nguyễn Văn An, UBMTTQ, các thành viên ban KTXH, phòng: NN, KTHT, TC, các xã (trừ Thạch Kim), các thành viên liên quanHT tầng 3
Thứ 3
11/06/2024
08:00Đón tiếp Đoàn giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia189/kh-skhđtđ/c An Phó Chủ tịch UBND huyện (đ/c Quang lái xe)HT Tầng 3, Sở KHĐT
Thứ 4
12/06/2024
07:00Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền thuộc cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (thuộc Tiểu Dự án giảm nghèo thông tin) các xã: Thạch Kim, Thịnh Lộc, Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ, Hộ ĐộGM: 97/UBNDĐc Nguyễn Việt Cường PCT, phòng VHTT, TTVH, các xã HT Trung tâm
Thứ 4
12/06/2024
15:00Về việc tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 6GM: 34/UBNDTTHU, TT HĐND, đ/c An Phó Chủ tịch UBND huyện, UBMTTQ, các ban HĐND, phòng: TC, KTHT, NV, VHTT, NN, VP, Quân sự, Công an, Viện KS, Toà án, Thi hành ánHT tầng 3
Thứ 4
12/06/2024
14:30 Họp nghe báo cáo, xử lý một số nội dung về quy hoạch, xây dựng266/gm-ubndđ/c Chủ tịch UBND huyện (đ/c Thanh lái xe)Trụ sở UBND tỉnh (phòng họp xem tại sảnh tầng 1).
Thứ 5
13/06/2024
07:30Họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2024 trên địa bàn huyệnGM: 98/ubndĐc Nguyễn Văn An PCT, phòng KTHT, TC, NN, các xãHT tầng 3
Thứ 5
13/06/2024
08:00Tham dự Thánh lễ mừng kính thánh Anton padovaĐền thánh Anton Đồng Xuânđ/c Cường PCT UBND huyện (đ/c Quang lái xeĐền thánh Anton Đồng Xuân
Thứ 5
13/06/2024
14:00Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Hộ Độ và Bình An99/gm-ubndĐ/c An PCT UBND huyện; BCH Quân sự; Phòng Kinh tế Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Văn hóa thông tin; Phòng GIáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động TB và XH; Phòng Tài chính- Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện Lộc Hà; Phòng Tư pháp; Phòng Nội vụ; Công an; Chi cục thống kê; Văn phòng điều phối NTM; UBND xã Bình An; UBND xã Hộ ĐộHT. UBND xã Hộ Độ
Thứ 5
13/06/2024
08:00Họp Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài268/gm-skhcnPhòng VHTTPhòng họp tầng 2, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
Thứ 5
13/06/2024
15:00 Giấy mời hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (15h00 ngày 13/6/2024) 217/gm-catđ/c Cường PCT UBND huyện (đ/c Quang lái xe)HT. Số 1, Công an tỉnh
Thứ 5
13/06/2024
09:00 Mời họp Ban Thường vụ Huyện ủy (9h00 ngày 13/6/2024) 2477-gm/huđ/c Vượng PCT HĐND huyện; đ/c Hùng Chủ tịch UBND huyệnHT. Cơ quan Huyện ủy
Thứ 6
14/06/2024
07:30Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Hộ Độ và Bình An99/gm-ubndĐ/c An PCT UBND huyện; BCH Quân sự huyện; Phòng Kinh tế Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Văn hóa thông tin; Phòng GIáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động TB và XH; Phòng Tài chính- Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện Lộc Hà; Phòng Tư pháp; Phòng Nội vụ; Công an; Chi cục thống kê; Văn phòng điều phối NTM; UBND xã Bình An; UBND xã Hộ ĐộHT. UBND xã Bình An
Thứ 6
14/06/2024
14:30Họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chính sách tập trung, tích tụ ruộng đất tại Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh268/GM-UBND (271/TB-UBND)đ/c An Phó Chủ tịch UBND huyện (đ/c Quang lái xe); Trưởng các phòng: TNMT, NNTrụ sở UBND tỉnh (phòng họp xem tại Bảng điện tử Tầng 1)
Thứ 6
14/06/2024
07:30Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2024703-GM/TUđ/c An PCT UBND huyện (đ/c Quang lái xe); Chánh Thanh tra, Trưởng phòng TNMTTrụ sở TCD tỉnh
Thứ 6
14/06/2024
13:30 Lễ bàn giao nhà ở cho hộ bà Phạm Thị Bảy 21/GM-UBND (xã Thạch Kim)đ/c Cường PCT UBND huyện; phòng LĐ; Hội CTĐTại nhà bà Phạm Thị Bảy, thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim
Thứ 6
14/06/2024
07:30Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 về khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn2254/gm-bchqsđ/c Chủ tịch UBND huyện (đ/c Thanh lái xeBCH Quân sự tỉnh
Thứ 7
15/06/2024
07:30 GIẤY MỜI Tham dự Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ III và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2024263/GMBCĐHội Chữ thập đỏ huỵênHội trường C, Khách sạn Công Đoàn, số 15 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh.
Thứ 7
15/06/2024
14:30Thông báo Tham dự làm việc với Trường Kinh tế - Trường Đại học VinhTB: 395/UBNDĐc Nguyễn Văn An PCT, phòng TC, NN, KTHT, VP, NTMđi tham quan sau đó làm việc tại HT Tầng 3