Lịch công tác
UBND Huyện Lộc Hà
Thứ 4 ngày 08/12/2021
 • 13:30 tại Trực tuyến qua phần mềm zoom
  Mời tham gia họp trực tuyến để thống nhất kết quả thẩm định chỉ số CCHC năm 2021
Thứ 5 ngày 09/12/2021
 • 08:00 tại HT. Tầng 3, UBND huyện (các đại biểu có mặt trước 15p để ổn định tổ chức)
  Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 • 14:00 tại HT. Tầng 3, UBND huyện
  Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND huyện
 • 14:00 tại Tầng 5, ubnd tỉnh
  Họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII
 • 14:00 tại HT. Tầng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
  Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị bình xét thi đua, khen thưởng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2021
Thứ 6 ngày 10/12/2021
 • 07:30 tại HT. Tầng 3, UBND huyện
  Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND huyện
 • 07:30 tại BCHQS huyện
  Tổ chức khai mạc và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
 • 08:00 tại HT. Huyện ủy
  Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc với Lãnh đạo Công an tỉnh để triển khai một số nội dung quan trọng trên địa bàn trong thời gian tới
Thứ 7 ngày 11/12/2021
 • 08:00 tại HT. Tầng 3, UBND huyện
  Thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
13:30Mời tham gia họp trực tuyến để thống nhất kết quả thẩm định chỉ số CCHC năm 2021927/TB-UBNDĐ/c Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và CC phụ trách CCHC các phòng: NV, TC, TP, VH, VP; Giám đốc TTHCCTrực tuyến qua phần mềm zoom
Thứ 4, 08/12/2021