Lịch công tác
UBND Huyện Lộc Hà
Thứ 3 ngày 13/04/2021
 • 14:00 tại CCN Thạch Kim
  Sở TNMT tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải của một số CCN trên địa bàn tỉnh
 • 14:00 tại KS. Saling
  Mời hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, kinh tế số trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
 • 14:00 tại HT tầng 3
  Họp triển khai công tác chuẩn bị Lễ hội Du lịch biển năm 2021
Thứ 4 ngày 14/04/2021
 • 07:00 tại Chùa Chân Tiên
  Giấy mời tham dự Lễ hội truyên thống Chùa chân tiên
 • 07:30 tại HT tầng 3
  Giấy mời họp tiểu ban phục vụ UBBC huyện
 • 07:30 tại HT trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
  Về việc Tập huấn hướng dẫn chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM
 • 14:00 tại UB tỉnh
  126 Họp rà soát tiến độ dự án Ả rập và BIIG2 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng – công nghiệp làm chủ đầu tư
 • 14:00 tại NVH thị trấn Lộc Hà
  Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/WT
Thứ 7 ngày 17/04/2021
 • 08:00 tại BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
  Hội thảo và toạ đàm phục vụ soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
14:00Sở TNMT tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải của một số CCN trên địa bàn tỉnh132/GM-STNPCT(KT), các phòng: TN, KTHT, Ban QLCCNCCN Thạch Kim
14:00 Mời hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, kinh tế số trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 31/gm-snnpct(kt), phòng nn, trung tâm ỨDKS. Saling
14:00Họp triển khai công tác chuẩn bị Lễ hội Du lịch biển năm 202166/GM-UBNDPCTVX, các phòng: VHTT, KTHT, NN, TCKH, TNMT, Y tế, VP, NTM, Cụm CN, TTVH, HT tầng 3
Thứ 3, 13/04/2021