Lịch công tác
UBND Huyện Lộc Hà
Thứ 5 ngày 13/08/2020
  • 14:00 tại HT. Tầng 3, UBND huyện
    Kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Sở, ban, ngành, địa phương
Thứ 6 ngày 14/08/2020
  • 07:30 tại Sở KHĐT
    Làm việc với Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP và Kiểm tra thực tế địa điểm một số hồ thủy lợi dự kiến khảo sát, nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ khai thác tiềm năng thủy điện sẵn có từ các hồ chứa thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
14:00Kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Sở, ban, ngành, địa phươngUB tỉnhCT, phòng TCKH, Ban AHT. Tầng 3, UBND huyện
Thứ 5, 13/08/2020