Lịch công tác
UBND Huyện Lộc Hà
Thứ 4 ngày 31/05/2023
 • 07:15 tại đi khảo sát thực tế sau đó làm việc tại HT Tầng 3
  Ban KTXH tổ chức đi kiểm tra thực tế và làm việc với một số phòng, ban liên quan
 • 07:30 tại HT. Trung tâm huyện
  V/v tổ chức chương trình gặp mặt nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và trao tặng quà cho các trẻ em khiếm thị, con hội viên
 • 07:30 tại TT Văn hóa điện ảnh tỉnh
  Lễ Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022-2023
 • 15:00 tại HT tầng 3
  Giấy mời họp rà soát, đánh giá tiêu chí Giáo dục trong xây dựng huyện đạt Chuẩn nông thôn mới năm 2023
Thứ 5 ngày 01/06/2023
 • 07:00 tại Quân khu 4
  Dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023
 • 14:15 tại HT tầng 3
  Báo cáo kết quả khảo sát thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành trên lĩnh vực kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay
 • 14:30 tại HT Trung tâm
  dự lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi
Thứ 6 ngày 02/06/2023
 • 08:00 tại HT tầng 5
  Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ hưởng chế độ Trợ cấp 1 lần đối với công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
 • 14:15 tại Hội trường số 1, tầng 5 - UBND huyện Thạch Hà
  Mời họp chuẩn bị lễ hội Đền Lê Khôi
 • 14:30 tại UBND huyện Hương Khê
  Giám sát việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Hương Khê
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
07:15Ban KTXH tổ chức đi kiểm tra thực tế và làm việc với một số phòng, ban liên quanGM: 13/Ban KTXHTTHĐND, Lãnh đạo UBND, Ban A, CCN, TC, KTHT, đi khảo sát thực tế sau đó làm việc tại HT Tầng 3
07:30 V/v tổ chức chương trình gặp mặt nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và trao tặng quà cho các trẻ em khiếm thị, con hội viên 12/GM-HNMđ/c Cường PCT UBND huyện; các phòng: NV, LĐHT. Trung tâm huyện
07:30 Lễ Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022-2023 256/GM-UBNDđ/c Cường PCT UBND huyện; phòng Nội vụTT Văn hóa điện ảnh tỉnh
15:00Giấy mời họp rà soát, đánh giá tiêu chí Giáo dục trong xây dựng huyện đạt Chuẩn nông thôn mới năm 2023GM: 122/UBNDĐc Nguyễn Việt Cường PCT, phòng GD, NTM, TTGDNNHT tầng 3
Thứ 4, 31/05/2023